ثبت دوره رویت

در ایوان خانه معمار رویت تماما از صفر تا ۱۰۰ تدریس میشود.

طول دوره: ۳۰ ساعت در ۸ هفته

مدرس: مهندس الهام دریادل

مبلغ: ۱.۱۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۸۸۰.۰۰۰

برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رزرو کلاس الزامی می باشد. مابقی هزینه به صورت نقد یا اقساط پرداخت می گردد.

شرایط ویژه موسسه

۱. تضمین برگشت وجه در صورت عدم یادگیری هنرجو

۲. مدرک ایوان خانه معمار و‌امکان دریافت مدرک بین المللی

۳. تنظیم ساعت کلاس با زمان های مناسب هنرجویان

۴. کرکسیون و پشتیبانی ۳ ساله