ثبت دوره ایتبس و سیف

در ایوان خانه معمار ایتبس و سیف تماما از صفر تا ۱۰۰ تدریس میشود.

طول دوره: ۳۶ ساعت در ۹ هفته

مدرس: مونا علیزاده

مبلغ: ۸۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۶۰۰.۰۰۰

برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رزرو کلاس الزامی می باشد. مابقی هزینه به صورت نقد یا اقساط پرداخت می گردد.

شرایط ویژه موسسه

۱. تضمین برگشت وجه در صورت عدم یادگیری هنرجو

۲. مدرک ایوان خانه معمار و‌امکان دریافت مدرک بین المللی

۳. تنظیم ساعت کلاس با زمان های مناسب هنرجویان

۴. کرکسیون و پشتیبانی ۳ ساله