ثبت دوره اتوکد

در ایوان خانه معمار اتوکد تماما از صفر تا ۱۰۰ تدریس میشود.

طول دوره: ۲۴ ساعت در۶ هفته

مدرس: مهندس مونا علیزاده

مبلغ: ۶۰۰.۰۰۰ => با تخفیف ۴۸۰.۰۰۰

برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رزرو کلاس الزامی می باشد. ما بقی هزینه به صورت نقد یا اقساط پرداخت می گردد.

شرایط ویژه موسسه

۱. تضمین برگشت وجه در صورت عدم یادگیری هنرجو

۲. مدرک ایوان خانه معمار و‌امکان دریافت مدرک بین المللی

۳. تنظیم ساعت کلاس با زمان های مناسب هنرجویان

۴. کرکسیون و پشتیبانی ۳ ساله