ثبت دوره تری‌دی‌مکس

در ایوان خانه معمار تری دی مکس  تماما از صفر تا ۱۰۰ تدریس میشود.

طول دوره: ۳۲ ساعت در ۸ هفته

مدرس: مهندس عماد خراسانی

مبلغ: ۹۵۰.۰۰۰ => با تخفیف ۷۵۰.۰۰۰

برای ثبت نام اولیه پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رزرو کلاس الزامی می باشد. مابقی هزینه به صورت نقد یا اقساط پرداخت می گردد.

شرایط ویژه موسسه

۱. تضمین برگشت وجه در صورت عدم یادگیری هنرجو

۲. مدرک ایوان خانه معمار و‌امکان دریافت مدرک بین المللی

۳. تنظیم ساعت کلاس با زمان های مناسب هنرجویان

۴. کرکسیون و پشتیبانی ۳ ساله